Skorstensfejeren på Vestfyn

Skorstensfejermester Steffen Christensen

Vi udfører lovpligtigt skorstensfejerarbejde. Samt ventilations- og tagrenderens

Vi er en privat virksomhed med en fast samarbejdsaftale/kontrakt med Middelfart og Assens kommuner.

Vores virksomhed beskæftiger 4 faglærte skorstensfejere, mester og en kontormedarbejder. Vi varetager lovpligtig skorstensfejning samt brandpræventivt tilsyn i de tidligere Middelfart, Nørre Åby og Assens kommuner. Dvs. at vi besøger alle tilmeldte ejendomme med skorstene og ildsteder (oliefyr, brændeovne, pejse og fastbrændselskedler).

Denne ydelse betaler den enkelte husejer over ejendomsskatten.

Desuden kan skorstensfejeren mod betaling tilbyde følgende:

  • renovering/reparation af skorstene/isolerende kerner
  • udskiftning af tætningssnor og pakningslister i ildsteder
  • rensning af brændeovne og kedler
  • opsætning af tagtrin
  • fjernelse af allikereder samt opsætning af rist
  • råd og vejledning i forbindelse med nyetablering eller ændring af fyringsanlæg
  • rensning af div. ventilation
  • rensning af tagrender

Denne hjemmeside er ment som en vejledning for kunder. Den vil indeholde et udsnit af det almene behov for oplysninger og råd. Der er også links til relevante hjemmesider, som vedrører faget.

Regler for skorstensfejning

– Skorstensfejning og brandpræventivt tilsyn er lovpligtigt af hensyn til sikkerhed og miljø.

– Generelt skal alle skorstene fejes minimum 1 gang årligt, men hvis der fyres meget med fast brændsel, kan det være nødvendigt at feje oftere. Dette aftales mellem kunden og skorstensfejeren.

– Ved skorstensfejning renses røgrør og røgkanaler samtidig. Er skorstenen tilsluttet sådan, at soden samler sig i ildstedet ved skorstensfejning/røgrørsrensning renses ildstedet samtidig.

Brandpræventivt tilsyn

De fleste tror, at vi “bare” renser, men det er kun en del af vores job. Skorstensfejeren foretager også brandpræventivt tilsyn i forbindelse med skorstensfejningen. Her ses efter, at skorstene og ildsteder er i forsvarlig stand og uden fejl og mangler, så skorsten og ildsted er sikre at anvende.

Skorstensfejeren er forpligtet til at påtale eventuelle fejl og mangler, som han bliver opmærksom på.

Disse kan evt. indberettes til Teknisk Forvaltning, såfremt de ikke bliver rettet efter påtale.

Vær også opmærksom på, at husforsikringen er meget interesserede i, at skorstene og ildsteder er vel vedligeholdt og i orden. Er dette ikke tilfældet, kan det skabe økonomiske problemer for den enkelte husejer.

Gebyr for skorstensfejning

Det gebyr, som man betaler, er en takst, som kommunen har fastsat og er beregnet på, at vi kan rense efter planlagte ruter for hele distriktet. Det er derfor vigtigt, at man kontakter skorstensfejeren for en anden aftale, hvis den adviserede dag for skorstensfejning ikke passer.

Ydelser uden for de faste fejningsterminer faktureres efter gældende timebetaling + kørsel.

Skorstensfejermester Steffen Christensen er medlem af Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778, Laugets kvalitetssikring, fælles forsikring og garantiordning.
Din garanti for kvalitet.

Skorstensfejer

Skorstensfejermester Steffen Chistensen udfører lovpligtigt skorstensfejer arbejde i Assens og Middelfart kommune.

Rådgivning

Vi tilbyder rådgivning i forbindelse med opsætning af ildsteder, skorstene og omforandringer i Assens og Middelfart kommune.

Ring til skorstensfejeren først det sparer tid, penge og ærgelser.

Renovering/reparation af skorstene

Skorstensfejermester Steffen Christensen udfører reparation og renovering af skorstene.